Covid-19 instruks

Instruks vedrørende Covid-19

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold afstand – bed andre tage hensyn

Hvis du har symptomer på Covid-19, så må du ikke møde i skole.

De typiske symptomer på Covid-19 er:

 • Tør hoste
 • Ondt i halsen
 • Feber
 • Hovedpine
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Muskelsmerter

Hvis du har symptomer, så skal du blive hjemme og forholde dig, som om du er smittet med Covid-19. Kontakt din læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Det gælder også ved milde symptomer.

Som udgangspunkt skal du blive hjemme, indtil du er fri for symptomer + 48 timer. Hvis du bliver testet negativ, kan du dog vende tilbage i skole når du er fri for symptomer.

Hvis du er blevet testet for Covid-19 på grund af symptomer, så skal du blive hjemme i selvisolation indtil du har fået svar på testen.

Hvis du stadig har symptomer, efter du er testet negativ for Covid-19, så skal du kontakte din læge med henblik på vurdering af, hvorvidt symptomerne kan skyldes Covid-19.

Hvis du bliver testet positiv for Covid-19, så opfordres du til at kontakte skolen på 39 65 45 45 med henblik på opsporing af nære kontakter.

Du vil blive registreret som fraværende i Lectio, men du bedes anføre ”symptomer på Covid-19” i fraværsårsager, og fravær i den forbindelse vil ikke medføre nogen form for sanktioner.

Du er forpligtet til at følge undervisningen online (lektier og opgaver), i det omfang sygdommen tillader det.

Hvis du har symptomer, som kan være Covid-19, så læs denne brochure: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Symptomer-090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199

Hvis du har været sammen med en person (nær kontakt), som er testet positiv for Covid-19, så skal du selv testes. Du må ikke møde i skole, før du er blevet testet og har fået et negativt testsvar. Kontakt evt. egen læge eller Coronaopsporing på 32 32 05 11.

Nære kontakter defineres som:

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus

Retningslinjer på skolen

 • Når du ankommer til skolen, så skal håndvask eller afspritning foretages
 • Personale bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning
 • Inden for klassen/holdet kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges. Dette gælder både for undervisning i stamklasser og valgfagshold
 • Der indføres faste pladser i alle klasser og på alle valghold (på valghold skal elever så vidt muligt sidde klassevis)
 • På fællesarealer i pauser og lignende anbefales det at holde 1 meters afstand. Pauser holdes så vidt muligt klassevist enten på anviste udearealer eller i det lokale, hvor I skal have undervisning i det næste modul

1g skal være i Grønnegården (ved anvist bord) og i området omkring Gul villa
2g skal være i Skolegården
3g skal være i Rektorhaven (bag rektorboligen) og Basketbanen

 • Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både personale og elever bør holde 2 meters afstand
 • Skilte og ensretning skal overholdes. Køen til kantinen skal være i Skolegården (maks. 3 personer i kø foran kantinen)
 • Husk afspritning af borde, kontaktpunkter, idrætsredskaber og musikinstrumenter (også mikrofoner)
 • HUSK AFFALD I SKRALDESPANDE OG LUK VINDUERNE I LOKALERNE

Covid-19 instruks i pdf-version