Vælg side

Kategori: Naturvidenskab

Naturvidenskab på Aurehøj


 

På Aurehøj kan du komme tæt på naturvidenskaben, hvad enten du interesserer dig for fysik, bioteknologi, biologi, naturgeografi, astronomi eller kemi. I naturvidenskaben bliver undervisningen suppleret med eksperimentelt arbejde, der tilføjer fagene en praktisk dimension. Aurehøj er i den naturvidenskabelige faggruppe en del af 'Engineering i gymnasiet'-projektet støttet af Region Hovedstaden, hvor eleverne arbejder mere produktorienteret og innovativt end traditionelt. 

Interesseret i en studieretning med naturvidenskab?

Synes du, naturvidenskab er spændende, og er du nysgerrig efter at vide mere om den biologiske, kemiske og fysiske verden, vi lever i, er én af vores studieretninger inden for naturvidenskab lige noget for dig. Vi udbyder fire naturvidenskabelige studieretninger, alle enten med matematik på A-niveau  eller med mulighed for at kunne opgradere matematikken fra B-niveau til A-niveau (Biologi A/Kemi B).

Studieretning med: Matematik A - Fysik A - Kemi B

Fysik er et eksperimentelt fag, der beskæftiger sig med verdens fysiske opbygning og de lovmæssigheder, som er baggrund for meget af den moderne teknologi og verdensopfattelse. Fysik og matematik understøtter hinanden med hensyn til formelsprog og anvendelse af matematiske modeller på fysiske situationer. Samspillet mellem fysik og matematik er optimalt på A-niveau. Kemi indgår i studieretningen.

Studieretning med: Matematik A - Kemi A - Fysik B

Kemi som videnskab bidrager til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemi søger at forklare verden naturvidenskabeligt med vægt på grundstoffernes egenskaber og samspil samt kemiske processer på det molekylære niveau. Undervisningen er en vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Fysik indgår i studieretningen på B-niveau.

Med studieretningerne med matematik A og enten fysik A/kemi A får du opfyldt de specifikke adgangskrav til næsten alle de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser på de danske universiteter.

Studieretning med: Matematik A - Fysik B - Kemi B "NATURFLEX"

Denne studieretning er et tilbud til eleven, der ønsker en naturvidenskabelig studieretning magen til studieretning 1 og 2, men som ønsker større valgfrihed i forbindelse med det sidste A-niveaufag. Således kan eleven i 3.g vælge at hæve enten fysik/kemi eller tysk/fransk/engelsk til A-niveau. Elever med italiensk, der vælger denne studieretning, vil automatisk have italiensk som A-niveaufag, men kan dog vælge at hæve et andet fag til A-niveau som et ekstra A-niveaufag.

Med studieretning "naturflex" opfylder man stadigvæk en lang række adgangskrav til videregående uddannelser.

 

Studieretning med: Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Denne studieretning forener biologi og kemi i faget bioteknologi. De to fag arbejder tæt sammen om at give dig en grundlæggende forståelse for den teknologiske udvikling inden for medicinudvikling og fødevareteknologi. Bioteknologi er for dig, der gerne vil udleve din fascination af det komplekse bioteknologiske område og få underbygget din naturvidenskabelige viden ved også at have fysik på B-niveau. Formelt giver faget bioteknologi kompetence på B-niveau i både kemi og biologi samt på A-niveau i bioteknologi.

Med bioteknologi-studieretningen har du på den måde opfyldt de specifikke adgangskrav til de fleste naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier.

Studieretning med: Biologi A - Kemi B

Denne studieretning kombinerer biologi på A-niveau med kemi og matematik på B-niveau. Biologi på A-niveau er et eksperimentelt fag både i naturen og i laboratoriet. Med denne studieretning opnår du den faglige baggrund for at forholde dig til biologisk viden inden for sundhed, fysiologi, miljø og bioteknologi, og faget giver dig en forståelse for mennesket som biologisk organisme og som samfundsborger. Kemien støtter biologien ved at danne et solidt fundament for forståelsen af, hvad der foregår på det molekylære plan i både miljøet og kroppen.

Matematik kan tilvælges på A-niveau, og dermed vil studieretningen give adgang til mange videregående uddannelser inde for naturvidenskab og sundhed.

   hvad siger vores elever...

Vil du læse mere om Aurehøj Gymnasiums talentarbejde, bl.a. inden for naturvidenskab?

det seneste i naturvidenskab

Indlæser