Vælg side

Politikker

Politikker på Aurehøj

Personalepolitik

Aurehøj Gymnasiums personalepolitik fastlægger rammerne for det daglige arbejde på skolen for alle ansatte. Personalepolitikken skal endvidere understøtte og fremme skolens værdigrundlag, herunder bidrage til at fastholde og videreudvikle Aurehøj Gymnasium som et alment gymnasium med en musisk profil.

Læs Aurehøjs personalepolitik her.

IT-politik

Aurehøj Gymnasium har også en IT-politik, der udstikker retningslinjerne for digital kommunikation, brug af skolens internet, mailsystemer og intranettet Lectio. Læs IT-politikken her: IT-sikkerhedspolitik oktober 2021.