Vælg side

UNESCO-Skole

UNESCO VERDENSMÅLSSKOLE
Aurehøj Gymnasium er del af det verdensomspændende netværk for UNESCO-skoler.
Som UNESCO Verdensmålsskole arbejde man ud fra følgende principper:

Udvikling af undervisningen med udgangspunkt i Verdensmålene:
FN’s 17 Verdensmål danner rammen for skolerne med særligt fokus på Mål 4: Kvalitetsuddannelse
og Delmål 4.7. Det betyder, at man som UNESCO Verdensmålsskole deltager i en global agenda
for bæredygtig udvikling.

Udvikling af undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab:
Uddannelse for Bæredygtig udvikling og Uddannelse for Globalt medborgerskab er faglige
fokusområder. Disse områder er begge knyttet til faglige tematikker som interkulturel kompetence
og menneskerettigheder samt klima og miljø. Som UNESCO Verdensmålsskole vælger man at
beskæftige sig med et af disse områder eller begge.

Implementering af ”A Whole School Approach”:
“A Whole School Approach” er en helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling og
globalt medborgerskab. Det betyder, at man udover at beskæftige sig med faglige tematikker i
undervisningen skal tænke bæredygtighed og globalt medborgerskab ind i skolens samlede praksis.

Læs mere om de enkelte mål på https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Ansvarlige for skolens UNESCO-samarbejde:
Anne Winther Jørgensen, Mette Marie Hartmann og Henriette Bruun

Projektdetaljer:
Kategorier:
Færdigheder: