Vælg side

pGLO transformation

3 nov 2020 | Naturvidenskab, Opslagstavle

Biologiforsøg

3yBI arbejder i laboratoriet med genteknologi, hvor de arbejder med transformation, der bruges til at flytte gener fra en organisme til en anden ved brug af et plasmid. Metoden er kendt fra naturen, hvor bakterier udveksler plasmider og dermed deler gener, så de kan tilpasse sig nye omgivelser.

Eleverne er ved at udføre en transformation , hvor E.Coli bakterier optager et plasmid, der bl.a. indeholder et gen, der koder for Grønt Fluorescerende Protein (GFP). GFP stammer fra den fluorescerende gople Aequorea victoria, der er i stand til at lyse i mørke pga. netop dette gen. Når transformationen med pGLO-plasmidet er vellykket bliver bakterierne i strand til at udtrykke det optagne gen fra goplen, hvis kulhydratet arabinose er til stede i substratet, og producere det fluorescerende protein, der får dem til at lyse grønt når de belyses med en UV-lampe.