Vælg side

Søg vores musikprofil

14 jan 2021 | Events, Musik, Opslagstavle

Søg Aurehøjs musikprofil

MUSIKPROFIL OPTAGELSE

 Aurehøj Gymnasium har en særlig musikprofil, kan ansøgere med relevante musikkompetencer blive optaget på gymnasiet, selvom de bor længere fra skolen end afstandskriteriet tilskriver. Disse kompetencer skal dokumenteres ved udtalelser skrevet af fx musikskolelærere, og dokumenterne vedhæftes ansøgningen. Du må også gerne skrive i ansøgningen, hvilke af Aurehøjs musikensembler mv., du kunne tænke dig at indgå i. Hvis du ikke bliver optaget på musikprofilen, vil din ansøgning blive behandlet ud fra afstandskriteriet.

Aurehøj Gymnasium indstiller til Fordelingsudvalget, hvilke musikelever, der vurderes kvalificerede til optagelse på profilen, og derefter fordeles alle andre ansøgere efter afstandskriteriet. Ansøgere, der optages via musikprofilen, kan vælge frit imellem alle studieretninger efter grundforløbet, men de er forpligtet til at have musik som kunstnerisk fag i 1g.

 

ALMINDELIG OPTAGELSE

Ansøgningsfristen for optagelse til gymnasiet er d. 1. marts 2021. Du søger gennem optagelse.dk, og hvis du søger Aurehøj Gymnasium, skal du oplyse, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du ønsker.

Søger du Aurehøj Gymnasium som førsteprioritet, vil du modtage en kvittering for vores modtagelse af din ansøgning medio marts. Ultimo april får du besked fra os, hvis vi har reserveret en plads til dig. Reservationen er gældende indtil d. 1. september.

I den mellemliggende periode kan du kvalificere dig til optagelse enten via uddannelsesparathed og karakterer eller ved at gå til optagelsesprøve og samtale på gymnasiet.

 

Vores
studieretningsudbud

Naturvidenskabelige studieretninger:
1. Matematik A, Fysik A, Kemi B
2. Matematik A, Kemi A, Fysik B
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
4. Biologi A, Kemi B

Læs mere om Naturvidenskab på Aurehøj

Samfundsfaglige studieretninger:
5. Samfundsfag A, Engelsk A
6. Samfundsfag A, Matematik A

Læs mere om Samfundsfag på Aurehøj

Sproglige studieretninger:
7. Engelsk A, Fransk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
8. Engelsk A, Tysk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
9. Engelsk A, Italiensk A Begyndersprog, Latin C

Læs mere om Sprog på Aurehøj

Musiske studieretninger:
10. Musik A, Engelsk A
11. Musik A, Matematik A

Læs mere om Musik på Aurehøj

På uddannelsesguiden kan du få et indblik i, hvilke videregående uddannelser ovennævnte studieretninger giver adgang til. Læs om adgangskortet