Covid-19

DELVIS genåbning af skolen

Statsministeren har meldt ud at gymnasierne langsomt, stille og kontrolleret kan åbne igen. I første omgang sker det for alle skolens
3g-elever.

For at sikre alle ansatte og elever bedst muligt er der en række forholdsregler, som skal overholdes for at undgå smitterisiko:

  • skolen indrettes med ensretning – der bliver indgang gennem Gården ved kantinen og ud via Nordre Trappe (ved Studiecentret)
  • man skal vaske hænder på toiletterne inden man går ind på skolen
  • man skal jævnligt spritte og vaske hænder i løbet af dagen. Se anvisningen der hænger rundt omkring på skolen.
  • klasselokalerne er indrettet, så man sidder med to meters afstand. Som udgangspunkt har man samme lokale i løbet af dagen og må derudover også være udenfor, hvor afstanden stadig skal respekteres
  • klasselokalet skal efterlades som det er modtaget, dvs. at der ikke må flytte rundt på borde og stole
  • alt affald skal i skraldespande
  • luft ud i pauserne og husk at lukke vinduer inden lokalet forlades
  • skolens kantine åbner også og sælger portionsanrettet mad – dvs. sandwich, panini, bakker med salat, kaffe og lignende. Der er sat afskærmning op, så vi overholder reglerne. Husk at holde afstand i køen 😊.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan ses her. (link)

Kontakt endelig skolen i tilfælde af tvivl eller andet.

Med venlig hilsen
Anette Hestbæk Jørgensen

———

I forlængelse af statsministerens udmelding er Aurehøj Gymnasium fortsat lukket frem til og med 2. påskedag den 13. april. 

Undervisningen vil fortsætte på samme måde som i de sidste to uger – virtuelt og via Lectio.

Såfremt man har brug for at komme i kontakt med skolen, kan man skrive en mail til skolens hovedmail  kontakt@aurehoej.dk som løbende tjekkes i perioden.