Vælg side

Internationalisering

Internationalisering

Aurehøj Gymnasium ønsker med sit internationale arbejde at åbne skolen op for verden og give elever og medarbejdere muligheden for at styrke deres interkulturelle kompetencer og udvikle deres globale udsyn. Bl.a. derfor er skolen optaget i det internationale netværk af UNESCO-skoler. Læs mere om Aurehøj som UNESCO-skole.

Skolens internationale arbejde
Skolen har udarbejdet en strategi, der skal sikre, at de forskelligartede internationaliseringstiltag forankres i skolens værdigrundlag, hvor undervisningen skal lægge op til et aktivt og ansvarligt medborgerskab med både lokal forankring og globalt perspektiv. Eleverne skal dannes til at være åbne over for samfundet uden for Danmarks grænser. Skolens internationaliseringsudvalg har valgt, at vores primære fokusområde er på Norden, Baltikum og det øvrige Europa. Rejser og studieture går derfor til Europa for at bevidstgøre eleverne om det europæiske fællesskab.

Studieturen i 3g
Alle elever kommer i efteråret i 3g på en studietur til et land i vores fokusområde. Turen varer typisk fem dage, og prisen er maksimalt 5000 kr., og mindst et studieretningsfag indgår i turen. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra dette. Vi ønsker, at eleverne opnår interkulturelle kompetencer, og vi bestræber os derfor på, at studieturene rettes mod læring og dannelsesaktiviteter, fx gennem lokale oplevelser. For at sikre, at studieturene understøtter og fremmer skolens musikprofil og værdigrundlag, skal der som udgangspunkt indgå en musikalsk begivenhed på studieturene, fx en koncert, en teaterkoncert eller lignende. For at sikre, at eleverne indgår i en interkulturel udveksling og  kommer i nærkontakt med den lokale kultur, består en vigtig del af studieturene i at skabe rammer for autentiske møder med lokalbefolkningen, fx gennem skolebesøg eller dialog med den lokale befolkning.

Andre rejser
På Aurehøj Gymnasium vægter vi den varierede undervisning, og det er derfor muligt at flytte dele af den faglige undervisning til områder i udlandet. Derfor kan eleverne melde sig til et tværfagligt forløb med udgangspunkt i udlandet, hvor de får mulighed for at indsamle empiri eller komme på udveksling. Ved andre rejser end studieturen i 3g vil elevgruppen ofte bestå af elever på tværs af klasser for at sikre et stærkt fællesskab på skolen. Dette kan fx være musikrejser eller udvekslingsrejser, som skal styrke fremmedsprogskompetencer og elevernes forståelse for andre kulturer end den danske.

Internationalt perspektiv i den daglige undervisning
Vi ønsker, at eleverne opnår interkulturelle kompetencer og styrker deres internationale udsyn. Dette sker naturligt i den daglige undervisning, men vi ønsker at styrke dette yderligere ved at etablere kontakter med udenlandske institutioner med mulighed for at skabe relationer mellem vores elever og elever fra europæiske skoler. Skolen modtager jævnligt besøg af lærere fra primært europæiske skoler. Her får lærere og elever mulighed for at opleve ligheder og forskelle i europæiske undervisningskulturer. I det tværfaglige innovationsforløb i 2g er der fokus på de 17 Verdensmål, og eleverne skal i forløbet arbejde innovativt med globale udfordringer.  

Information om skolens rejsefond kan hentes ved at kontakte skolens kontor.

Internationaliseringskoordinator på Aurehøj er Henriette Bruun. E-mail: hb@aurehoej.dk

Project Details:
Kategorier:
Færdigheder: